Konst

KONSTVERK


Elena Zaks konstverk omfattade bl.a. ikoner, stilleben, porträtt och naturmålningar samt romantiska-surrealistiska målningar.